TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB
Pengurusan Kaki Trader berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah , mengubahsuai, menambah atau mengeluarkan bahagian daripada :

  1. Syarat-syarat penggunaan, laman web ini, termasuk apa-apa kandungan , produk, perkhidmatan atau ciri laman web, dan berubah dalam apa-apa yuran atau caj pengiklanan yang ditawarkan dalam website ini.
  2. Perubahan akan berkuatkuasa sebaik sahaja dan anda mengakui bahawa pemberitahuan elektronik ( dengan menyiarkan di laman web ini atau melalui e-mel ) adalah mencukupi.
  3. Penggunaan laman web ini selepas notis itu akan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

HAK CIPTA
Bahan yang terkandung dalam laman web ini adalah hak cipta KakiTrader.Com , melainkan dinyatakan sebaliknya. Selain daripada kandungan yang oleh sifat bertujuan untuk dimuat turun untuk kegunaan dalaman anda, semua kandungan lain adalah terhad yang dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta Malaysia.

Jika dengan niat yang baik anda percaya bahawa bahan-bahan di laman web ini melanggar hak cipta anda, anda boleh menghantar kami notis meminta bahawa bahan yang dikeluarkan. Maklumat perhubungan boleh menyediakan menggunakan pautan di bahagian bawah halaman ini.