Kami, di kakitrader.com mengambil privasi dan perlindungan data peribadi anda dengan serius.

Oleh itu, kami telah menyediakan maklumat di bawah tentang pemprosesan data peribadi anda, apa hak-hak yang anda ada, dan bagaimana anda boleh berhubung dengan kami jika anda ingin mengetahui lebih lanjut.

Di mana”data peribadi” digunakan, kami bermaksud maklumat tentang anda, seperti nama, tarikh lahir dan butiran-butiran perhubungan anda. Kami mengumpul data peribadi daripada anda yang diperlukan untuk kami menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan yang anda telah minta atau untuk mematuhi keperluan undang-undang atau kontrak. Jika anda tidak dapat memberi data peribadi tertentu yang diperlukan untuk kami menyediakan produk-produck dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami kepada anda, kami tidak akan dapat menyediakan anda dengan produk-produk dan/atau perkhidmatan tersebut.

Kami mungkin mengubah Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini Polisi Privasi kami di laman web kami. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa di laman web kami, kerana versi Polisi Privasi kami yang kini dipaparkan di laman web kami akan diberi keutamaan berbanding dengan semua versi Polisi Privasi kami yang terdahulu.