banner
Adakah Thailand Bersedia untuk Ekonomi Digital?

Adakah Thailand Bersedia untuk Ekonomi Digital?

Sepanjang dekad yang lalu, Thailand telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam transformasinya ke arah ekonomi digital. Sebilangan penunjuk infrastruktur digital dan kebolehcapaian telah menunjukkan sedikit peningkatan untuk segmen besar penduduk. Pasaran e-dagang Thailand adalah salah satu yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara di mana nilai barangan dalam talian kasar meningkat sebanyak 68 peratus pada 2021 dan dijangka berkembang sebanyak 14 peratus antara 2021 dan 2025.

Seperti negara lain, Thailand telah memberi penekanan kepada ekonomi digital, termasuk melalui dasar transformasi industrinya (Thailand 4.0) dan dengan membina taman digital di Koridor Ekonomi Timur (EEC). Kerajaan juga mengumumkan insentif pelaburan baharu pada 2017 untuk menarik pelabur ke dalam aktiviti berorientasikan teknologi dan memperkenalkan pelan tindakan digital nasional — Pelan Induk Nasional 20 tahun untuk Pembangunan Digital (2018–2037). Beberapa undang-undang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk memudahkan, melindungi dan mewujudkan ekosistem digital yang selamat untuk pengguna dan penyedia digital.

Walaupun Thailand telah mencapai kemajuan yang ketara dalam pembangunan digital, pelaburan swasta yang rendah dan sangat tertumpu, kekurangan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) termaju, kemajuan yang perlahan dalam infrastruktur digital dan kekangan belanjawan menghalang kemajuannya. Pelaburan swasta dalam ekonomi digital Thailand hanya 4 peratus daripada KDNK pada 2019. Teknologi digital telah digunakan secara lebih meluas dalam sektor perkhidmatan, termasuk dalam perdagangan borong dan runcit dalam talian, perkhidmatan telefon mudah alih dan internet serta perkhidmatan kewangan. Penggunaannya dalam pembuatan dan pertanian agak terhad.

Pelaburan swasta lebih menonjol dalam EEC — bahagian pelaburan meningkat dua kali ganda daripada sekitar 30 peratus daripada jumlah pelaburan kepada 60 peratus antara 2017 dan 2020. Pelbagai projek infrastruktur, termasuk yang menghubungkan EEC dengan bahagian lain di Thailand, telah ditangguhkan . Pelan hala tuju yang jelas untuk penggunaan 5G masih belum diumumkan.

Peruntukan bajet yang terhad merentas beberapa agensi kerajaan juga menjadi masalah, terutamanya dana yang agak kecil dan berkurangan yang diperuntukkan kepada Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat serta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi, Sains, Penyelidikan dan Teknologi.

Pertindihan dasar dan kegagalan penyelarasan dalam kalangan agensi kerajaan dalam penggubalan dasar digital menambahkan kebimbangan tentang masa depan digital. Agensi kerajaan, sebagai contoh, sedang memperkenalkan dasar untuk meningkatkan kemahiran buruh tetapi tanpa penyelarasan yang sewajarnya.

Kemajuan Thailand ke arah masa depan digital sedang dipersoalkan, terutamanya kekurangan modal insan, serta infrastruktur digital yang tidak mencukupi dan tidak sekata. Pada tahun 2020, hanya 1 peratus daripada penduduk mempunyai kemahiran ICT yang maju dan sekitar 20 peratus mempunyai asas Kemahiran ICT.Hanya 69 peratus isi rumah mempunyai akses internet di kawasan luar bandar manakala di kawasan bandar pula 81 peratus.

Kos jalur lebar tetap, jalur lebar mudah alih dan perkhidmatan selular mudah alih di Thailand telah menurun dengan ketara sepanjang dekad yang lalu. Tetapi berbanding dengan China, Malaysia dan Vietnam, kos ICT di Thailand, diukur dengan pariti kuasa beli, masih jauh lebih tinggi.

Untuk menyokong pelaburan dan mengubah ekonomi digital Thailand, insentif berasaskan teknologi yang memberikan keistimewaan kepada aktiviti yang melibatkan teknologi dan inovasi tanpa mengira lokasi adalah strategi yang lebih baik daripada insentif berasaskan lokasi. Terlalu banyak penekanan diberikan pada lokasi tertentu, seperti EEC, manakala kurang memberi perhatian kepada tempat lain berpotensi merendahkan peningkatan produktiviti negara dan memburukkan lagi ketidaksamaan pendapatan. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepatkan untuk memastikan sistem logistik yang cekap serta teknologi digital yang berpatutan dan boleh dipercayai di negara ini.

Pelan transformasi digital perlu diperkukuh, baik dari segi ketekalan rangka kerja dasar mahupun penyelarasan dasar dalam kalangan agensi kerajaan. Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat boleh memainkan peranan aktif dalam menyelaras pelan transformasi digital merentas institusi untuk mengelakkan pertindihan dasar dan mengelakkan penyelarasan dasar dan kegagalan penguatkuasaan.

Peruntukan bajet yang mencukupi untuk mempromosikan infrastruktur digital yang keras dan lembut perlu diberi keutamaan. Dengan kepesatan pendigitalan dalam ekonomi, peraturan dan peraturan yang ditetapkan harus dipantau dan dimodenkan dengan teliti untuk menangani kebimbangan orang ramai. Memperdalam kerjasama serantau dari segi keserasian kawal selia adalah penting untuk memudahkan perniagaan di rantau ini serta melindungi pengguna daripada kebimbangan privasi dan keselamatan.

Untuk mengurangkan kesan buruk transformasi digital, terutamanya potensi kehilangan pekerjaan, kerajaan perlu bertindak sebagai pemudah cara dalam mengurangkan geseran dalam pasaran buruh dan melicinkan pergerakan pekerja dari satu tempat ke tempat lain, di samping menyokong peningkatan kemahiran dan kemahiran semula. Kerjasama dengan sektor swasta adalah perlu untuk menyebarkan maklumat berkaitan pewujudan pekerjaan dan pemberhentian pekerja di seluruh firma dan industri.

Sumber: Forum Asia Timur

Share Me